Hoveddel Side topp

Angrerettskjema

 
Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå ifra avtalen.

Mottaker: 
Skimore AS, Tryvannsveien 64, 0790 Oslo.
Skjema sendes elektronisk til [email protected]


MERK!

Er Chipkort og eller tjeneste benyttet, vil du bli fakturert for bruk ihht gjeldende prisliste.

Vi viser forøvrig til våre gjeldende regler om Angrerett under våre generelle vilkår kap 10:

10. Angrerett

10.1 Ved kjøp utenfor butikk/fjernsalg [f.eks. via Internett eller telefon) har forbrukere lovfestet rett til å gå fra Medlemsavtalen innen 14 dager etter at Skimore har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, jf. angrerettloven § 20.

10.2 Dersom Medlemmet bruker angreretten etter å ha bedt om oppstart av tjenesten, skal han ha ansvar for de rimelige kostnader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten, jf. angrerettloven § 26. Dette innebærer at dersom Medlemmet ønsker å få tilsendt og benytte seg av heiskortet før utløpet av angrefristen, vil han måtte betale for bruk i henhold til gjeldende prisliste.

10.3 Ved kjøp av heiskort og andre varer i fysisk butikk har ikke Medlemmet noen angrerett, jf. Angrerettloven § 1. Dette gjelder også der Medlemsavtalen er inngått i fysisk butikk hos en av Skimore's anlegg. 

Navn
E-post
Telefon
Angrerett:Jeg/vi gir med dette melding om at jeg / vi ønsker å gå ifra avtalen om kjøp av:
Avtalen ble inngått (dato) ved kjøp av tjenester
Avtalen ble inngått (dato) ved kjøp av varer
Ordrenummer
Fakturanummer
Kontonummer
Annet
Verifiser at du ikke er en robot
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn