Kollektivtilbud

Kollektivtilbudet er veldig bra både frem og tilbake fra Drammen Aktivitetspark. Bussholdeplassene er plassert slik at du går av bussen og rett inn i anlegget. 3 Bussen går 3-4 ganger i timen mellom Drammen Sentrum og Drammen Aktivitetspark og bruker ca 10 min Fra sentrum og opp til oss. 

Holdeplassen til Skisenteret heter «Turheisen».