Retningslinjer

1. Du har ingen rett til erstatning fra Drammen skisenter AS ved skader du påfører deg selv eller på andre ved utforsykling i Drammen skisenter sine løyper.

​2. Det er påbudt med helhjelm i hele anlegget. 

​3. Leien er personlig og skal ikke benyttes av andre enn leietaker.

​4. Som ansvarlig syklist er du forpliktet til å begrense fart etter vær og føre, øvrige syklister og løypeforholdene. Alle løyper skal besiktiges i rolig tempo slik at evt.

endringer i løypene fra den ene dagen til den andre oppfattes og tas hensyn til.

5. Ved grov uaktsomhet står leietaker ansvarlig for ødelagte deler på sykkelen.

6. Det er ikke tillatt å kjøre i di sorte løypene med leiesykler. Ødelegges sykkelen i disse løypene skal leier erstatte både reparasjon og evt. deler til kostpris.

7. Leveres sykkelen inn til utleier seinere enn avtalt tid må tilleggs-leie påregnes.

8. Sykkelen skal leveres tilbake ferdig vasket. Leietaker vil bli belastet med kr. 100,- for vask av sykkel såfremt dette ikke er skikkelig utført.

9. Alle sikkerhetsregler i skisenteret/ aktivitetssenteret skal følges. Eventuelle brud på regler eller uaktsomhet kan føre til bortvisning uten rett til refusjon av noe slag og/eller bot på kr 1000,-

​10. Alle utleievarer skal leveres tilbake personlig av leietaker.

11. Ved eventuelle uhell med sykkel eller personskade ring 455-00545 for assistanse.