Bli medlem

Tre anlegg – ett medlemskap

Skimore gir deg tilgang til Skimore Oslo (Tryvann, Wyller og H&L klatrepark), Skimore Drammen (Skisenter, klatrepark og en av Norges beste downhill sykkelparker) og Skimore Kongsberg (Skisenter).

Skimore er et medlemskap som gir deg ubegrenset tilgang til ski-og aktivitetsanlegg året rundt – sommer som vinter. Som Skimoremedlem betaler du en fast lav månedssum, enten som enkeltmedlem eller som familiemedlem. I et familiemedlemskap kan det være inntil to voksne og opptil tre barn til og med 17 år i samme husstand.

Bindingstiden løper fra startdato slik den er angitt i Medlemsavtalen. Fakturaer løper per måned og sendes ut forskuddsvis. Alle medlemmer vil motta et varsel innen rimelig tid før medlemskapet utløper. Man får da informasjon om utløpsdato og mulighet til å takke nei til automatisk fornyelse av medlemskapet for en ny 12 måneders periode med bindingstid.