Skiskole

16.03.21
Skiskolen i Skimore Kongsberg er stengt ut sesongen.

Gjennom lek og læring som gir mestring, vil vi inspirere til ski- og snowboard glede som varer livet ut.  Dette gjelder i like stor grad, gleden av å være ute, være aktiv og gjøre noe sammen.

(Pga. Covid-19 har vi kun privattimer for øyeblikket)

Påmelding

__________________________

Læring:
Utover ren skiferdighet er det masse annet du vil lære. Du lærer blant annet hvor du bør stoppe i bakken og ta hensyn til andre, kryssende løyper etc.  Dette er særdeles viktig for å redusere sjansen for å havne i en ulykke.

Covid-19 garanti:
Om skiskolen stenger ned grunnet Covid-19, krediteres kursavgiften for de aktuelle kursdager. Både skisentrene og skiskolene følger så vel statlige retningslinjer som bransjespesifikke retningslinjer for tiltak/ håndtering knytte å redusere smitterisiko knyttet til  Covid 19. 

Samarbeidende skiskoler:
Skimore Drammen og Skimore Kongsberg samarbeider om skiskole.  Skimore Kongsberg er særdeles godt egnet for nybegynnere.  Grunnen til dette er at Skimore Kongsberg har et eget område, med egen bakke som er egnet for nybegynnere.  Området har egen heis og rullende fortau. Dvs. et komplett område for undervisning av nybegynnere.   Skimore Kongsberg tilbyr både helgekurs og privat timer.  Helgekurset har 90 minutter undervisning lørdag og 90 minutter undervisning søndag.

Drammen skisenter fokuserer på privattimer.  

Privat time(r) eller helge kurs:  
Fordelen med helgekurs er at du blir med i en gruppe, treffer likesinnede og derigjennom får en felles «reise» for å mestre.  Avhengig av hvor mange som har meldt seg på, vil helgekurset ha minimum 2 skiinstruktører. På Privat time(r) vil vi helt og holdent kun fokusere på deg.  På privat timer er vår erfaring at du blir langt mer fornøyd når du har en dobbel time, dvs. 90 minutter.  Prisen pr. time er også mer gunstig når du bestiller en dobbel time.  En enkelt time er 45 minutter.  

NB! Vi anbefaler privattimer for voksne.

Priser:

Privattime (45min)750,-
+ pr. person ekstra290,-
Privattime dobbel (90min)1 150,-
+pr. person ekstra390,-
Helgekurs Lørdag og Søndag (Min 3 deltagere)990,-

Priser
Utleie
Påmelding

For ledige timer se link til påmelding.Dersom du ikke har heiskort, byr vi på heiskortet til undervisningen.  Du kan også bruke heiskortet resten av undervisnings dagen. 

Påmelding: 
Det er kun elektronisk påmelding.  Påmeldingen er ikke gyldig før du har betalt.  Påmeldingen er bindende.  Påmeldingen viser ledige timer.

NB!  Les nøye gjennom informasjonen nedenfor i forbindelse med påmeldingen.

Tips for Barn i skiskolen:
Det kan være fint og hyggelig å prate med barnet om skiskolen noen dager før barnet skal på skiskolen.  Er det noe spesielt barnet ønsker å lære?  Er det noe spesielt som skiinstruktørene bør hvite om barnet?   

Alt tar mye lengere tid enn de fleste tror.  Barn er vare for stress.  Derfor er det lurt å ha ekstra god tid når dere skal på skiskole.  Tid til en god frokost.  Tid til å kle på seg og transportere seg i et rolig tempo.  God tid til å leie ski (det kan være stor kø).  Tid til å orientere seg i skianlegget, tid til å gå på toalettet etc.  En rolig start, gjør det enda mer sannsynlig at ditt barn vil trives i skiskolen☺

Utsagnet det fins ikke dårlig vær, men bare dårlig klær gjelder i høyeste grad for barn i skiskolen.  Skiskolen gjennomføres så sant bakker og heiser er åpne.  Vi er heldige hvor heisene og bakkene i våre skianlegg er i relativt skjermede områder.  Det skal derfor ekstra mye til for at været stopper oss fra å være ute.  Tvert imot er det fint for barnet å lære at det går fint an å være ute, selv om det er kaldt, blåser eller det kommer nedbør.

Dersom du har spørsmål, informasjon eller om dere vil leie utstyr tar vi gjerne dette ved første møte, så møt i god tid før timen.

For at barnet ikke skal ha delt oppmerksomhet anbefaler vi i de fleste tilfeller at foresatt ikke er nært tilstede under kurset.  

Oppmøte:
Dersom dere har utstyr som dere er helt sikre på at er ok, bør dere minimum være helt klare 15 minutter før timen starter.Dersom dere ikke har utstyr må dere minimum være 30 minutter før skiskolen starter.

Grupper og ferdigheter Alpint:
Vi prøver så godt det er mulig å sette sammen grupper som er mest mulig like både i alder og ferdighet. Dette er imidlertid svært vanskelig før vi har vært på ski sammen.  Nedenstående gir imidlertid en god pekepinn. Grovt deler vi i alder i to aldersgrupper og to ferdighetsnivåer (grønn og blå), ved påmelding.  Dette for at skiinstruktøren skal være best mulig forberedt. Grønn er nybegynner, blå litt øvet.

Privat timer:
Vi kan undervise på alpint, telemark og alpint på alle nivåer.  Dersom du ønsker undervisning på avansert nivå, eller på telemark, meld fra i god tid. 

SKISKOLE 6-8 ÅR 
For at barnet skal ha mest mulig overskudd, bør du prøve å bestille undervisningen tidlig på dagen. Undervisningen skjer på en leken måte hvor vi bruker lek og visuelle bilder som er tilpasset barnet og som vi har erfaring med at virker.  Undervisningen tilpasses ferdighet og nivå. 

Dersom du ikke har heiskort, byr vi på heiskortet til undervisningen.  Du kan også bruke heiskortet resten av undervisnings dagen. 

SKISKOLE 6-8 ÅR (GRØNN
Nybegynner. Vi blir kjent med utstyret, lærer å svinge, bremse, stoppe og nødbrems. 

Undervisningen tilpasses ferdighet og nivå. 

SKISKOLE 6-8 ÅR (RØD) 
Videregående kurs. For de som kjører ned hovedløypa i skisenter uten hjelp. Vi jobber fremdeles med fartskontroll men utfordrer balansen ved å bruke terrenget enda mer. Avhengig av ferdighet tar vi kanskje en liten tur i parken. Genial skiskole for den gode skiløper. Undervisningen er tilpasses ferdighet og nivå. 

SKISKOLE 9 + ÅR 
Undervisningen skjer på en leken måte som er tilpasset deltagernes ferdighet og alder. 

Dersom du ikke har heiskort, byr vi på heiskortet til undervisningen.  Du kan også bruke heiskortet resten av undervisnings dagen. 

Oppmøte utenfor inngangen til skiutleia.

SKISKOLE 9 + ÅR (GRØNN)
Nybegynnerkurs . Vi blir kjent med utstyret, lærer å svinge, bremse, gli, stoppe og nødbrems. Undervisningen er tilpasses ferdighet. 

SKISKOLE 9 + ÅR (BLÅ)
Litt øvet kurs. Vi jobber med fartskontroll og ikke minst trener balansen og teknikk for å bli en bedre skiløper. Undervisningen er tilpasses ferdighet. 

Våre skiinstruktører ønsker dere velkomne til en lærerik dag i bakken!

Kontak til skiskolen: 
Kongsberg: [email protected]