Klatrebooking guide


1: All booking gjøres i Skimore appen. Klikk på «KJØP ADGANG HER», eller «SHOP» i menyen i bunn


2: Velg produktet «Klatrepark» og klikk «BOOK NÅ»


3: Velg sted


4: Les klatrekravene nøye


5: Aktivere de som skal klatre:
Medlemmer: Klikk på person(er) som skal klatre, og påse at høyden er korrekt.

Familiemedlemskap: Ser du ikke alle dine familiemedlemmer når du booker? Logg inn på brukeren hvor dere opprettet familiemedlemskapet.

Gjester: Legg til klatrer, se neste punktet.

6: Skal du ta med en venn? Tast inn telefonnummeret til vennen din. Dersom din venn har en bruker fra før vil appen automatisk fylle ut navn m.m. Alternativt fyller du selv ut dette for vennen din. Påse at høyden er korrekt.

Er vennen din Skimoremedlem justeres prisen automatisk deretter.

7: Velg ønsket dato. Det er mulig å booke fire uker frem i tid
Grønn: God tilgjengelighet
Gul: Lav tilgjengelighet
Rød: Ingen tilgjengelighet periodevis/ hele denne dagen

8: Hver klatresesjon varer i tre timer. Det må være minimum tre sammenhengende timer ledig (grønn/gul) for at klatrebookingen skal gå gjennom.

NB: Er det ditt første besøk i klatreparken denne sesongen må du booke klatretid i opplæringens åpningstid. Opplæringen stenger to timer før parken stenger i Oslo, og tre timer før parken stenger i Drammen.

I eksempelet har vi valgt klatrende i hver størrelse0-110 cm, 110-140 cm og 140 cm+ Det vil da vises tre streker som indikerer tilgjengelighet per time, disse må være gule eller grønne for at alle skal kunne klatre i samme tidsperiode.


9: Booker du for en person som ikke er medlem, får du tilbud om å endre bestillingen til medlemskap for vedkommende. Som medlem får du full adgang sommer og vinter til: Skimore Oslo, Skimore Drammen & Skimore Kongsberg


10: Bekreft klatre- og betalingsbetingelsene, og sørg for å sende inn egenerklæringsskjema for alle som skal klatre første gangen per sesong. Person over 18 år må fylle ut.

11: Har du kun medlemmer i handlekurven vil prisen være null og du kan hoppe over dette steget. Er det gjester eller hansker lagt til i handlekurven, må betalingsmetode velges.

12: Link til egenerklæringsskjema, informasjon om kansellering og hvordan du finner QR koden

13: Når booking er gjennomført vil du finne aktive bookinger under menyen Konto – Mine adganger – Aktive bookinger. Her finner du QR kodene som brukes for å hente utstyr og/eller kansellere ordren. NB: Vi gjør oppmerksom på at kanselleringen gjelder hele ordren og vil kansellere alle klatrepass.