Kontakt

Telefon:
Skiskoletast 3 22 14 36 10
Skiverksted– 40 10 22 10
Økonomi og regnskap-tast 5– 22 14 36 10
Alle andre henvendelser besvares kun på mail.

Mailadresser:
Generelle henvendelser [email protected]

Spørsmål om medlemskap/app [email protected]

Bedrifter og grupper [email protected]

Skiverksted- [email protected]

Besøksadresse: Tryvannsveien 64, 0791 Oslo, Norway I Postadresse: Postboks 58,Slemdal. 0710 Oslo, Norway