SIKKERHETSREGLER I H&L KLATREPARK

 • Respekter klatreparkens sikkerhetsregler.
  • Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken. 
   Vær sikker på at du har forstått det som blir gått gjennom på sikkerhetsopplæringen. Spør om noe er uklart.
  • Personer under 18 år skal ha godkjenning av en foresatt for å delta på aktiviteter

 • Barn under:
  • Barn under 160cm kan ikke klatre røde og sorte løyper.
  • 6 år må følges fysisk i løypen av person over 18 år i grønne løyper. (Ikke på bakken)
  • 12 år må være sammen med person over 18 år i blå, røde eller svarte løyper i tillegg til å tilfredsstille høydekrav

 • Sikringsutstyr
  • Selen skal til enhver tid sitte stramt
  • Dersom du tar av selen, eller er usikker på om den sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med en instruktør for kontroll av selen.
  • Når du beveger deg i løypene/hindrene, skal du ALLTID være sikret.
  • Sikringsutstyret skal behandles pent – husk; det er sikkerhetsutstyr.

 • Aktiviteter
  • Les oppslaget ved hver aktivitet/hinder før du setter i gang.
  • Hinder og aktiviteter har høyde- og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.
  • Vær sikker på at det ikke er noen andre på zip-linen før du kobler på trinsen
  • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse
  • Ved eventuelle skader, nestenulykker eller feil og mangler på anlegget, skal personalet straks kontaktes.
  • Langt hår bør settes i hestehale.

 • Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:
  • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
  • Gravide
  • Maksimal vekt for klatrere: 120kg.

 • Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:
  • Personer med rygg- eller nakkeplager
  • Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer

Ved kjøp av billett til Skimore Oslo , vedgår du å ha lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Skimore Oslos aktiviteter. Du er inneforstått med at dersom sikkerhetsreglene brytes kan dette få alvorlige konsekvenser. Bruk av høydeparken kan medføre risiko som i verste fall kan medføre skade eller død. Du er også inneforstått med at som konsekvens av brutt reglement kan bortvises fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene.

Du som er registrert er over 18 år eller foresatt for person under 18 år. Som foresatt gir du herved ditt barn tillatelse til aktivitetene i Skimore Oslo. Du er selv ansvarlig for å sørge for at en foresatt følger / tar vare på sitt eget barn og kan ikke overlate dette ansvaret til ansatte i Skimore Oslo.

Du som booker for en gruppe, tar ansvar for å informere øvrige gruppedeltakere om egenerklæring og sikkerhetsreglene i Skimore Oslo.