Smittevern og garanti

COVID-19 garanti

Ved nedstenging* av alle Skimore sine anlegg** vil vi automatisk kreditere antallet dager vi holder stengt på fremtidig(e) betalingstrekk. 

Ved nedstenging* av kun ditt Primær anlegg*** har du anledning til å bli kreditert antallet dager vi holder stengt på fremtidig(e) betalingstrekk. Dette må du gjøre selv i appen. Vær klar over at det vil være gjeldende for alle i familiemedlemskapet, og man mister da tilgang til samtlige anlegg. Vil du benytte de andre anleggene, trenger du ikke foreta deg noe.

Kreditering grunnet nedstenging vil ikke påvirke din bindingstid.

* Nedstenging: Frivillig eller offentlig pålagt stenging av alle heiser og nedfarter som følge av smittevernstiltak eller andre tiltak som iverksettes i forbindelse med Covid-19 viruset.

** Skimore sine anlegg er; Skimore Oslo (TryvannWyllerAS) – Skimore Drammen (Drammen Skisenter AS) – Skimore Kongsberg (Kongsberg Skisenter AS)

*** Primær anlegg: Det anlegget du i Skimore appen har definert som det du vil bruke mest.

Gjelder fra: 01.11.2020