Vilkår og regler

Nedenstående regler er gjeldende for alle Skimore-medlemmer og alle gjester som benytter seg av Skimore sine anlegg.

  1. Særlige regler for opprettelse og bruk av keycard/medlemskap

1.1. Opprettelse av medlemskap

Gjenkjennelig ansiktsbilde er obligatorisk.

Det er f.eks ikke lov til å ha bilder av dyr, natur, tegneseriefigurer eller andre avatarer på sin profil. 

Det må være et lett gjenkjennelig nærbilde, uten bruk av skibriller/solbriller, bøffer, bildefiltere o.l.

Medlemskapet/ Keycardet er personlig og skal ikke lånes bort.

1.2 Særskilt for familiemedlemskap

Opprettelse av familiemedlemskap kan kun inkludere familiemedlemmer som bor på felles bostedsadresse i samme husstand.

Dersom man oppretter familiemedlemskap som inkluderer personer utenom familie i samme husstand,

vil hele familiemedlemskapet bli inndratt for resten av sesongen, uten noen form for refundering eller kreditering av fremtidige fakturaer.

1.3 Mistet/tapt keycard

Ved mistet keycard er gebyret kr 160 for å få et nytt keycard. Har man et kompatibelt keycard med seg er gebyret kr 100.

Husk å melde fra til Skimore så snart som mulig, så det kan sperres for eventuelt misbruk.

Ved glemt Keycard er gebyret for engangskort kr 100.

1.4 Inndragning av keycard

Ved uriktig oppgitt personalia og/eller bilde ved kjøp av medlemskap/keycard vil dette bli inndratt og sperret frem til korrekt informasjon er gjort tilgjengelig for Skimore.

Ved brudd på skivettreglene kan heiskortet inndras.

Bruk av en annen person sitt medlemskap/keycard fører til inndragning kort, uten noen form for refundering eller kreditering av fremtidige fakturaer.

Inndratt heiskort kan hentes ut av rettmessig eier mot et gebyr på 1500 kroner.

  1. Særlige regler for frysing av medlemskap ved skade/sykdom

Medlemskap kan fryses i en angitt periode dersom et medlem blir syk eller skadet – og derfor ikke kan benytte seg av medlemskapet.

Medlemmet plikter å gi beskjed til Skimore innen rimelig tid etter at skaden/sykdommen oppsto. 

Det kreves gyldig legeattest med angivelse av start- og sluttidspunkt. 

Fakturaer som allerede er sendt ut må betales – så vil vi fryse for angitt periode i fremtidig faktura(er). 

Bindingstiden vil bli tilsvarende forlenget ved frysing.

Er medlemmet en del av en familiepakke, vil månedsprisen reduseres i % andel – tilsvarende antallet i familiepakken.

Er det f.eks en familie på 4 stykker og én blir skadet, vil månedsprisen reduseres med 25% i den angitte perioden.