Personvernserklæring

1. Innledning

AS PARKS med datterselskaper, herunder; Skimore AS, TryvannWyller AS, Drammen Skisenter AS, Kongsberg Skisenter AS ( Skimore Oslo, Skimore Drammen og Skimore Kongsberg)  er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi som behandlingsansvarlig håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av appen Skimore, samt  bruk og leie av våre øvrige tjenester: skiutleie, skiskole, sykkelutleie, bruk av klatreparker o.l.


 

2.  Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor?

2.1        Registrering og bruk
Når du inngår medlemsavtale med oss eller registrerer deg hos oss for bruk av våre tjenester, innhenter vi personopplysninger fra deg for å fullføre bestillingen din og oppfylle forpliktelsene våre etter avtalen med deg. Disse forpliktelsene vil blant annet bestå i å gi deg tilgang til applikasjonen, identifisere deg som gyldig medlem samt kontakte deg vedrørende forhold som gjelder medlemskapet ditt.Eller for å for eksempel gi deg korrekt tilpasset leieutstyr og riktig nivå på skiskole. I denne sammenheng behandler vi følgende personopplysninger: Navn, e-post, mobilnummer, brukerbilde, fødselsdato, kontoopplysninger, ferdighetsnivå, størrelse og høyde.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand til å oppfylle avtalen. 

Hvis bestillingen inkluderer personer som ikke er myndige, samler vi også inn disse opplysningene, forutsatt at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen vil være GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (avtale).

 

2.2 Registrering av aktivitet

Videre vil vi kunne behandle informasjon om din aktivitet i i AS PARKS sine anlegg til formål som analyse, målrettet annonsering og tilpasset innhold. Dette gjør vi for å tilby deg en bedre brukeropplevelse via appen og til produktutvikling. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingsaktiviteten vil også være artikkel 6 nr. 1 bokstav b (avtale), men i tillegg vil den målrettede annonseringen ha rettslig forankring i markedsføringsloven § 15 tredje ledd (eksisterende kundeforhold).

Vi vil ikke behandle personopplysninger for øvrige markedsføringsformål med mindre vi har innhentet samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i samsvar med markedsføringsloven.

 

2.3 Besøk på våre nettsider – Loggdata og Informasjonskapsler (Cookies)

Vi ønsker å informere deg om at når du besøker vår tjeneste eller våre nettsider samler vi inn informasjon som nettleseren sender til oss. Det kalles loggdata. Denne loggdataen kan inneholde informasjon som; datamaskinens IP-adresse (Internet Protocol), Geo lokasjon, nettleserversjon, hvilke sider av vår tjeneste du besøkte, tidspunkt og dato for besøket, tiden som ble brukt på disse sidene og annen statistikk.

Cookies er filer med en liten mengde data, som vanligvis brukes som en anonym unik identifikator. Disse sendes til nettleseren din fra nettstedet du besøker, og lagres på datamaskinens harddisk.

Vår nettside bruker disse «informasjonskapslene» til innsamling av informasjon og for å forbedre brukeropplevelsen på vår tjeneste. Du har muligheten til å slette disse informasjonskapslene i nettleseren din, etter at en informasjonskapsel sendes til datamaskinen. Hvis du velger å nekte våre cookies, kan du gå glipp av gode brukeropplevelser og ikke kunne bruke enkelte deler av vår tjeneste.

Vår bruk av cookies vil være basert på GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke).

3 Deling av personopplysninger

For å kunne gjennomføre bestillingen din hos oss, kan vi ha behov for å dele personopplysningene dine med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi deler kun personopplysninger med disse i den grad det er nødvendig for at de skal kunne fullføre tjenestene sine til deg og oss, og de får bare tilgang til de personopplysningene som er nødvendige.

Vi vil også utlevere personopplysninger til andre selskap i samme konsern der dette er nødvendig for interne administrasjonsformål eller det er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (legitim interesse).

Vi benytter følgende underleverandører og enkeltpersoner for å:

  • bistå våre tjenester; Google Tag Manager, Google Analytics.
  • levere tjenester og gjennomføre betaling på våre vegne; Skidata, NETS.
  • utføre Service-relaterte tjenester; eller hjelpe oss med å analysere hvordan vår tjeneste brukes eller analysere ytelsen din; MailGun, Firebase, Teletopia.

Disse underleverandørene behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser. I samsvar med GDPR artikkel 28 er det inngått databehandleravtaler med alle mottakerne av dine personopplysninger.

4 Hvor lenge lagres personopplysningene dine

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen vår eller øvrige tjenester med deg. Personopplysninger vi ikke lenger har behov for vil permanent anonymiseres eller på sikkert vis slettes.

Når du sier opp medlemskapet hos Skimore, vil personopplysningene dine slettes etter etter 2 år, eller når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dine rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

  •  Retten til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine. Her er det viktig å understreke at i de tilfellene det bes om persondata vil en slik motsettelse føre til at det ikke er mulig å kjøpe eller leie tjenesten. Unntaket er kjøp av «Gjestekort» kort på internett. I dette tilfellet er det mulig å kjøpe kort i kassen uten å oppgi personopplysninger.
  • Retten til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
  • Retten til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
  • Retten til å korrigere, endre eller oppdatere informasjonen du har gitt oss.
  • Retten til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. kredittsjekk). Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi gjør det vil vi informere om det når slike beslutninger tas.

5 Hvordan lagrer vi informasjonen din

Informasjonen din lagres i Skimore’s database og Skidata, Wintersteiger (Easy Rent) og Walthard (Skiskole). Alle våre løsninger er også sikret av Cloudfares CDN og alle data her er lagret i Google Cloud, unntatt Wintersteiger og Walthard som lagres lokalt. Det er et begrenset antall serviceadministratorer som har tilgang til denne dataen, og alle har signert en databehandleravtale.

 

6 Slik får du tilgang til og kontrollerer informasjonen

Du kan få tilgang til dine personlige data i Skimore appen under Konto -> Min konto.

Dersom du har andre spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 6 eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected] Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, i Norge Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d. 

Oppdatert 07.05.21