Smittevern

SKIMORE OSLO 07.05.21

Smittevern i klatrepark
– Gjestene blir delt i et x antall i timen før de ankommer påselingsområdet slik at det ikke skapes kø
-Gjestene får hjelp til påseling og hjelm i påselingsområdet utendørs av instruktører med munnbind/visir og hansker. Gjesten kan bruke munnbind om ønskelig
-Det er anbefalt å bruke hansker i parken
-Det finnes antibac-stasjoner på typiske knute- og samlingspunkter
-Det er maks 1 gjest/kohort per hinder/plattform
-Instruktørene sørger for at det unngås for mye trafikk i løypene og store ansamlinger med gjester
-Dersom man trenger assistanse i trærne/løypene bruker instruktøren munnbind/visir og har med et munnbind til gjesten

Smittevern i utleie og billett
-Alle gjester booker klatresele via Skimore app for å spre gjestene utover dagen og unngå store ansamlinger
-Det blir tilrettelagt for et køsystem som reduserer ansamling av folk
-Det er påbud om munnbind i de tilfeller det ikke lar seg gjøre å holde 1m avstand
-Det oppfordres til å betale med kort, og i beste fall booke og betale på forhånd før ankomst
-Det er lagt opp til et ensrettet bevegelsesmønster innendørs
-Det informeres med plakater og gulvfolie omkring smittevern og avstand
-Alle hjelmer desinfiseres etter bruk og settes i karantene
-Seler blir levert ut av ansatte og plassert slik at gjester selv ikke kan berøre de
-Alle berøringsflater vaskes og desinfiseres jevnlig
-Lokalene er utstyrt med Ozonlamper som bryter ned virus og bakterier
-Alle ansatte jobber med hansker og munnbind innendørs, og bruker munnbind utendørs i situasjoner der man er nære gjestene – eksempelvis påseling.
-Det er begrensning på antall gjester innendørs samtidig
-Servicevakt ved ankomst som veileder gjestene og begrenser antall innendørs
-Ansatte med symptomer skal ikke stille på jobb

SKIMORE DRAMMEN 07.05.21

Smittevern i klatrepark
-Gjestene får hjelp til påkledning og tilpasning av hjelm og klatresele utendørs av instruktører med munnbind og hansker (helst kontaktfritt). 

-Gjester bør bruke munnbind under påkledning og tilpasning 

-Det er påbudt med hansker som dekker hele hånden og fingrene og som er egnet for bruk i klatreparken.  (Hansker kan kjøpes i klatreparken for kr. 25,-)
-Det finnes antibac-stasjoner på typiske knute- og samlingspunkter
-Det er maks 1 gjest/kohort per hinder/plattform
-Instruktørene sørger for at det unngås for mye trafikk i løypene og store ansamlinger med gjester
-Dersom man trenger assistanse i trærne/løypene bruker instruktøren munnbind og har med et munnbind til gjesten dersom det er nødvendig

Smittevern i utleie og billett
-Alle gjester booker klatresele via Skimore app. -Det blir tilrettelagt for et køsystem som reduserer ansamling av folk
-Det er påbud om munnbind i de tilfeller det ikke lar seg gjøre å holde 1m avstand
-Det informeres med plakater om avstand
-Alle hjelmer settes i karantene
-Seler blir levert ut av ansatte og plassert slik at gjester selv ikke kan berøre de
-Alle berøringsflater vaskes og desinfiseres jevnlig
-Alle ansatte jobber med tilstrekkelig verneutstyr som f.eks. munnbind når dette er hensiktsmessig
-Innendørs er det maksimalt 2 gjester
-Gjester og ansatte med symptomer skal ikke besøke/ arbeide i klatreparken